Polityka prywatności


Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności ("Polityka Prywatności") przedstawia nasze zasady w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym prowadzenia serwisów internetowych pod adresami:

https://www.cdaction.pl/

https://forum.cdaction.pl/

https://sklep.cdaction.pl/

które w dalszej części Polityki Prywatności nazywane są łącznie „Serwisami” a pojedynczo „Serwisem”.

„Użytkownik” - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.

Polityka Prywatności uwzględnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej: „RODO” oraz przepisy polskich aktów prawnych, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gaming Tech Esports Media S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Szafarnia 11/lok. F8, (80-755 Gdańsk), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000853098, posiadającą numer: NIP: 5833403291, REGON: 386702214, email: legal@gtem.pl (dalej: „Administrator”).

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną Państwa danych kierując wiadomość na adres e-mail: legal@gtem.pl lub tradycyjnie na adres siedziby Administratora: Gaming Tech Esports Media S.A., ul. Szafarnia 11/lok. F8, (80-755 Gdańsk).

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, jakie możecie nam Państwo udostępnić, w tym podczas korzystania z Serwisów oraz wykorzystywania plików cookies w naszym Serwisie. Naszym celem jest zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych.


Jak używamy plików cookies?

Do obsługi naszych Serwisów możemy używać plików cookies i podobnych technologii. W szczególności wykorzystujemy je do ogólnej analizy ruchu, do analiz marketingowych oraz do celów marketingu bezpośredniego. Macie Państwo możliwość kontroli nad korzystaniem z plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w której można wyłączyć pliki cookies w dowolnym momencie oraz za pośrednictwem naszego paska plików cookies, w którym można wyrazić zgodę na użycie plików cookie, jeżeli taka zgoda jest wymagana przez przepisy odnoszące się do prywatności/ lub świadczenia usług drogą elektroniczną.

Możecie Państwo kontrolować i/lub usuwać pliki cookies według własnego uznania. Możecie Państwo usunąć wszystkie pliki cookie, które są już na Państwa urządzeniu, jak również zmienić ustawienia przeglądarki, aby zapobiec ich umieszczeniu. W przypadku takiego usunięcia, konieczne może być ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedźcie Państwo witrynę, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.

Pliki cookies stosowane na https://sklep.cdaction.pl/ - reguluje polityka cookies dostępna pod niniejszym adresem: https://sklep.cdaction.pl/cookie-policy-eu/


Google Analytics

Ta usługa Google Inc., to narzędzie analityczne, które przechowuje informacje w plikach cookies w celu generowania statystyk dotyczących ruchu w naszych Serwisach. Ta funkcja nie jest niezbędna do przeglądania i służy do monitorowania wydajności witryny i jej ulepszania. Korzystając z Google Analytics, nie przetwarzamy żadnych danych osobowych ani innych identyfikatorów przydatnych do pośredniej identyfikacji (np. Adresu IP) osób, których dane dotyczą. Nie oznacza to jednak, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Google Inc., administratora danych Google Analytics. Głównym ciasteczkiem używanym przez Google Analytics jest plik _ga. Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie używanych przez Google Inc. można znaleźć tutaj:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl

Oprócz raportowania statystyk użytkowania naszych Serwisów, Google Analytics, wraz z niektórymi reklamowymi plikami cookie, może służyć do wyświetlania bardziej trafnych reklam od Google Inc. (na podstawie historii wyszukiwania i historii aktywności na naszych Serwisach), a także do mierzenia interakcji z reklamami displayowymi od Google Inc. Google Analytics wykorzystuje również pliki cookies na naszych Serwisach w celu analizy Państwa zachowania, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, tablet, smartfon). Google anonimizuje część adresu IP użytkownika końcowego naszych Serwisów, gdy tylko zostanie ona zebrana, zwiększając w ten sposób Państwa prywatność. Google Inc. wykorzystuje informacje zebrane podczas korzystania ze strony internetowej w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, dostarczania nam raportów aktywności na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszych Serwisów.

Przetwarzaniu danych przez Google Analytics można zapobiec, odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową, w której można zainstalować wtyczkę do przeglądarki (dostępną pod następującym linkiem): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl . Kliknięcie tego linku spowoduje zapisanie pliku cookies rezygnacji w przeglądarce, co uniemożliwi dostęp do danych w przyszłości podczas odwiedzania naszych Serwisów. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Google Inc. podczas korzystania z Google Analytics, możecie Państwo zapoznać się z ich polityką prywatności dostępną pod adresem:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl


Narzędzia biznesowe portalu Facebook

Serwisy korzystają z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, Facebook Audience Network, Facebook Amptidute, Facebook Remarketing, Facebook Custom Audience, Facebook API, by kierować do Państwa dopasowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Całość zasad dotyczących wykorzystywania Państwa danych przez Facebook Ireland Ltd. znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.facebook.com/privacy/explanation


Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Opera

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Edge

Safari


Jak wyłączyć pliki cookie w urządzeniach mobilnych?

Android

iOS

Windows Phone


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ramach celów opisanych poniżej.

1. Obsługa Serwisów

Dane osobowe (adres IP, identyfikatory oraz informacje gromadzone przez pliki cookies lub podobne technologie) wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisów, w tym osób niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisów są przetwarzane przez Administratora w następujących celach

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną i dostarczania Użytkownikom treści Serwisów, udostępniania formularzy kontaktowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność wykonania umowy);
 2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie https://sklep.cdaction.pl/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. obsługa procesów reklamacyjnych - wsparcie i obsługa użytkownika, rejestracja i rozpatrywanie zgłaszanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. poprawy jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb do Użytkowników Serwisów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
 6. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy kontekstowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora oraz reklamy behawioralnej/marketingu bezpośredniego na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2. Rejestracja w Serwisach

Gdy rejestrują się Państwo w Serwisach prosimy o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Użytkownik może podać dodatkowe dane, równocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Dodatkowe dane można w każdym czasie usunąć. Dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane w celu założenia i obsługi konta, niepodanie ich uniemożliwia założenie konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Konieczny zakres danych osobowych do przekazania przy rejestracji konta zależny jest od wybranego sposobu logowania i jest podany przy wyborze sposobu rejestracji.

W przypadku logowania się do konta za pośrednictwem innej platformy - weryfikującej i uwierzytelniającej Użytkownika - Administrator otrzymuje dane osobowe Użytkownika od podmiotów świadczących taką usługę.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie/Serwisach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie dodatkowych/nieobowiązkowych danych - podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. poprawy jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisów- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
 4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy kontekstowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora oraz reklamy behawioralnej/marketingu bezpośredniego na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Realizacja zamówień w Serwisie https://sklep.cdaction.pl

Realizacja zamówienia przez Użytkownika Serwisu związana jest z przetwarzaniem jego danych osobowych. Dane oznaczone jako obowiązkowe niezbędne są do przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie uniemożliwia jego realizacje. Użytkownik może podać dodatkowe dane, równocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu realizacji zamówienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie dodatkowych/nieobowiązkowych danych - podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. wykonania obowiązków prawnych związanych z prawem z zakresu rachunkowości czy podatków - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości dotyczących w szczególności: wystawienia faktury, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe;
 3. wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. poprawy jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisów, preferencji zakupowych Użytkowników- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
 5. w celach prowadzenia badań satysfakcji z zakupionych towarów poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji/wystawienie oceny, umożliwia to nam utrzymywanie wysokiego poziomu zadowolenia Użytkowników - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 6. Prowadzenie profili na portalach społecznościowych:
 7. Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube oraz Instagram. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych, ewentualnie mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
 8. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, w razie takiej konieczności - na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.
 9. Zawieranie umów - przetwarzanie danych osobowych kontrahentów/osób reprezentujących kontrahenta/instytucji.
 10. w związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator pozyskuje od kontrahentów/instytucji dane osób umocowanych do reprezentacji danego kontrahenta/instytucji;
 11. takie dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie weryfikacji ważności umów i właściwej reprezentacji stron (dane osobowe osób reprezentujących kontrahenta/instytucję tj. imię i nazwisko/funkcja - art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 12. takie dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi procesów reklamacyjnych i rozpatrywania zgłaszanych reklamacji i skarg - art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
 13. dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z prawem z zakresu rachunkowości czy podatków - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości dotyczących w szczególności: wystawienia faktury, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe.
 14. Przetwarzanie danych osobowych członków personelu kontrahentów.

W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności, Administrator pozyskuje od kontrahentów/klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, wykonujących zlecenia, itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe.

 1. takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Takie dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy;
 2. takie dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi procesów reklamacyjnych i rozpatrywania zgłaszanych reklamacji i skarg oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
 3. dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z prawem z zakresu rachunkowości czy podatków - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości dotyczących w szczególności: wystawienia faktury, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe.

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, ich podanie może być warunkiem zawarcia umowy (np. w przypadku zawarcia umowy) lub może być dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z naszych usług lub konieczne dla rozpatrzenia reklamacji.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, w razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania z naszego Serwisu i jego funkcjonalności, dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

3. Rekrutacja

Administrator w ramach rekrutacji oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. Administrator nie wymaga przekazywania dodatkowych informacji. Jeżeli przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, poza wskazanymi przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 1. umowa o pracę - dane będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia - prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z w związku z przepisami prawa pracy art. 221 . § 1. Kodeksu pracy);
 2. umowa cywilnoprawna - dane będą przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego - podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. rekrutacja - w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. weryfikacja kwalifikacji i umiejętności kandydata/tki - dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy;
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. Szczegółowe zasady dotyczące okresów przechowywania danych opisane zostały poniżej:

 1. w celu realizacji umowy - przez czas trwania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu;
 2. w celu obsługi procesów reklamacyjnych - do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy zazwyczaj będzie to okres 2 lat;
 3. w celu prowadzenia działań marketingowych - do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu;
 4. w celu wykorzystania danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych - przez czas realizacji umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy - zazwyczaj będzie to okres 3 lub 6 lat;
 5. w celu realizacji obowiązków rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych obowiązków prawnych - nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

5. Udostępnianie danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom czy agencjom marketingowym.

Strony trzecie (Zaufani Partnerzy Administratora) mogą mieć dostęp do Serwisów w celu zamieszczania na nich własnych kodów/plików cookies, które pozwalają na analizę Państwa aktywności w Internecie, w celu wyświetlania dopasowanych reklam do Państwa zainteresowań, (profilowanie). W tym zakresie Zaufani Partnerzy Administratora są oddzielnymi administratorami danych osobowych Użytkowników.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje Standardowe klauzule umowne jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

6. Prawa podmiotów danych

Mają Państwo prawo do:

 1. wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Administrator uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
 2. żądania usunięcia Państwa danych osobowych; na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych - w razie zgłoszenia takiego żądania, Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych - z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę podmiot danych - oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
 4. wyrażenia sprzeciwu - podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 5. przeniesienia danych - na tej podstawie - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą - Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
 6. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji lub skorzystać z jednego lub większej liczby wspomnianych wyżej praw, prosimy o wysłanie e-maila na adres: legal@gtem.pl

Usługi i funkcje w ramach Serwisów będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Administrator może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisów. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 10 maja 2021 r.